Công ty cổ phần MATCHA

Showing the charm of
Japan to the world!

Tạo nên văn hóa có giá trị của Nhật Bản cùng thời gian

Nhật Bản có rất nhiều điểm lôi cuốn vẫn chưa được biết đến.
Chúng tôi sẽ tìm kiếm các giá trị không chỉ ở Tokyo mà còn ở tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc. Những điều tốt đẹp sẽ được chuyển tải đến con người, vừa thay đổi vừa lưu giữ cùng thời gian. Đó là những hoạt động mà chúng tôi thực hiện.

ABOUT US
  • slide 1
  • slide 2
  • slide 3
  • slide 4
  • slide 5
  • slide 6

Những điều chúng tôi có thể thể hiện ra thế giới

Chúng tôi vận hành tạp chí điện tử về du lịch lớn nhất Nhật Bản "MATCHA".
Hoạt động chính của chúng tôi là chuyển tải thông tin thông qua trang web điện tử, ngoài ra chúng tôi cũng thực hiện nhiều hoạt động đa dạng khác nữa như xây dựng trang web cho khách hàng nước ngoài, hoạt động quảng cáo, chế tác ảnh, các đề xuất liên quan đến việc tiếp nhận người nước ngoài tại địa phương,...Không có cách nào là chính xác khi chuyển tải thông tin cho khách nước ngoài. Nhưng chúng tôi liên tục tìm kiếm những cách mới để chuyển tải thông tin cho khách nước ngoài.

VIEW WORKS